Ring mig op

Persondatapolitik - Sådan behandler vi dine oplysninger

1. Indsamling af dine oplysninger

Vi indsamler og registrerer dine personoplysninger for at kunne varetage dine interesser på baggrund af din henvendelse.

Hvis din henvendelse fører til en sag hos os, vil dine personoplysninger blive behandlet i henhold til et nærmere bestemt formål med hjemmel i et skriftligt samtykke fra dig.

Stenbroens Jurister behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med de til enhver tid gældende databeskyttelsesretlige regler. Vi indsamler og behandler dine personoplysninger på baggrund af følgende regler:

  • Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra a og f.
  • Databeskyttelsesforordningen artikel 9, stk. 2, litra a.

2. Dine rettigheder

Du har efter de databeskyttelsesretlige regler en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine oplysninger.

  • Du har ret til at se dine oplysninger (indsigtsret)
  • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet (rettelse)
  • Du har ret til at få slettet oplysninger om dig (sletning)
  • I visse tilfælde har du ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
  • Du har også mulighed for at gøre indsigelse mod Stenbroens Juristers ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning, som du finder på www.datatilsynet.dk.

3. Opbevaring og statistik

Dine oplysninger vil blive opbevaret, så længe det er nødvendigt for at varetage dine interesser i forbindelse med din sag hos os. Vi sletter automatisk dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige for det eller de formål, som oplysningerne er indsamlet og behandlet til.

Dine sager/oplysninger kan blive brugt i Stenbroens Juristers generelle principielle arbejde, til brug for udarbejdelse af statistik og forskning. Dine oplysninger vil i så fald blive videregivet i anonymiseret form. Det vil sige, at navne og andre identificerbare oplysninger, der kan spores tilbage til dig, fjernes.

4. Klage

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Stenbroens Jurister behandler dine personoplysninger på. Se mere på www.datatilsynet.dk.

Flere oplysninger

Du kan kontakte os, hvis du har spørgsmål til Stenbroens Juristers behandling af dine personoplysninger, eller hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder. Du finder vores oplysninger nedenfor:

Stenbroens Jurister
Abel Cathrines Gade, 21 st.th
1654 København V
Telefonnummer: 33 33 05 05
E-mail: kontakt@stenbroensjurister.dk

Bliv ringet op

Udfyld felterne, så ringer vi dig op hurtigst muligt. Du er også velkomment til selv at ringe til os på nedenstående nummer.

33 33 05 05

Dine oplysninger bliver opbevaret, for at vi kan komme i kontakt med dig. Herefter slettes de.