Ring mig op

Hjemløse har ret til gratis tandpleje

I 2020 fik hjemløse ret til gratis tandpleje - socialtandplejen. I Stenbroens Jurister har vi valgt at sætte fokus på ordningen igen, efter de første klagesager mellem kommuner og hjemløse for nyligt blev afgjort.

Socialtandplejen kort fortalt:

  • Gratis tandpleje til særligt socialt udsatte.
  • Omfatter både akut smertelindrende og funktionsopbyggende tandpleje.
  • Primært til hjemløse – både gadesovere, på herberg og funktionelt hjemløse.
  • Kommunen kan udvide ordningen, så den også omfatter andre særligt udsatte grupper.

Rettigheden findes i sundhedslovens § 134 a. Efter bestemmelsen skal kommunerne tilbyde gratis tandpleje til hjemløse på gaden, på herberg eller som benytter væresteder, og som ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud.

Klageafgørelser fra Styrelsen for Patientsikkerhed slår fast, at vurderingen skal være konkret og aktuel. Kommunen kan altså ikke give dig afslag på socialtandplej, fordi du tidligere har kunnet benytte andre tandplejetilbud.

Loven giver desuden kommunerne mulighed for at tilbyde socialtandpleje til en bredere kreds af udsatte.

Er du ikke i målgruppen for gratis socialtandpleje, findes der en række muligheder for støtte til tandpleje, som kan være relevante at søge i stedet.

Kontakt os, hvis du vil vide mere eller hvis du har fået afslag på socialtandpleje.

Både akut tandbehandling og funktionsopbygning

Socialtandplejen blev indført som en rettighed særligt til de mest udsatte borgere. Ordningen supplerer omsorgstandpleje og andre støttemuligheder til tandlægehjælp, men er mere vidtgående og kommunerne skal yde en opsøgende indsats for at finde udsatte med behov for tandbehandling.

Socialtandplejen adskiller sig ved ikke at have egenbetaling og ved også at omfatte tandbehandling, der går ud over akut behandling, fx behandling af nedsat tyggefunktion og tændernes udseende. Dét kan være af helt uvurderlig betydning for den enkelte.

Desuden forudsætter socialtandplejen at den enkelte får hjælp til at komme til tandbehandlingen og gennemføre forløbet.

Selvom ordningen er ganske vidtgående, kan vi i Stenbroens Jurister konstatere, at kommunerne ikke altid gengiver rettigheden klart og præcist. Nogle kommuner antyder eksempelvis på deres hjemmeside, at der kun er gratis tandpleje ved akutte problemer.

Stenbroens Jurister er derfor gået i dialog med SAND – De Hjemløses Landsorganisation for at følge op på ordningen og tjekke kommunernes information om socialtandplejen.

Første klager afgjort

Da Styrelsen for Patientklager for nyligt afgjorde de første klagesager om bestemmelsen, var afgørelserne ikke overraskende. I Stenbroens Jurister håber vi derfor primært, at afgørelserne øger kendskabet til reglerne og giver flere udsatte adgang til tandpleje.

En af afgørelserne slog fast, at kommunen ikke måtte give afslag på socialtandpleje til en beboer på et herberg med et konkret behandlingsbehov. Borgeren havde fået afslag trods flere belastende sociale og psykiske problemer foruden sit tandplejebehov, som fortsat var ubehandlet under klagesagen.

Kommunen afslog socialtandpleje, fordi borgeren tidligere havde fået behandling hos en almindelig, praktiserende tandlæge. De mente derfor, at han ikke opfyldte kravet om ikke at kunne benytte øvrige tandplejetilbud.

I sin afgørelse af klagen, slår Styrelsen for Patientklager fast, at kommunen skulle have foretaget en aktuel vurdering borgernes sundhed og sociale forhold. Kommunen kan altså ikke give afslag, bare fordi personen tidligere har kunnet benytte andre tandplejetilbud.

I afgørelsen fremhæver styrelsen persongruppens særlige sårbarhed og hensynet til at undgå frafald i tandbehandlingen ved individuel støtte og opfølgning. Styrelsen lægger desuden vægt på, at personen ved klagesagens afgørelse fortsat ikke har været i stand til at blive behandlet hos en almindelig tandlæge.

Hele afgørelsen kan læses her hos Styrelsen for Patientklager på nedenstående link.

Det går igen i alle de tre nylige afgørelser, at kommunen skal foretage en konkret og aktuel vurdering af borgernes sundhed og sociale forhold. Styrelsen minder desuden om, at en afgørelse om afslag på socialtandpleje skal leve op til forvaltningslovens almindelige krav om begrundelse og klagevejledning mv.

Du kan læse mere om socialtandplejen i Sundhedsstyrelsens Vejledning om omfanget af og kravene til den kommunale tandpleje.

Afgørelse om tandpleje til hjemløs

Styrelsen for Patientklager: Kommune havde pligt til at tilbyde socialtandpleje til en borger bosat på et herberg.

Læs afgørelsen

Mere om socialtandplejen

Ordningen med socialtandpleje er beskrevet i Sundhedsstyrelsen Vejledning om omfanget af og kravene til den kommunale tandpleje.

Læs vejledningen

Benyt socialtandplejen i sit fulde omfang

I Stenbroens Jurister er vi meget positive overfor ordningen. Særligt Københavns Kommune har været gode til at implementere loven hurtigt og bredt, så fx også indskrevne i lægelig stofbehandling er omfattet. Omvendt er der desværre også kommuner, der har været langsomme og dårligere til det.

Vi sætter derfor fokus på ordningen for at udbrede kendskabet til lovgivningen om socialtandpleje blandt socialrådgivere og andre fagmedarbejdere i kommunerne.

Kun derigennem kan flere udsatte få den tandbehandling, de har ret til, og få den forbedring af livskvalitet, tandsundhed og begrænsning af yderligere marginalisering, som er hensigten med loven.

Derudover opfordrer vi de nyvalgte lokalpolitikere i alle landets kommuner til at udnytte lovens fulde potentiale, så den er tilgængelig bredt for de mest udsatte.

Bliv ringet op

Udfyld felterne, så ringer vi dig op hurtigst muligt. Du er også velkomment til selv at ringe til os på nedenstående nummer.

33 33 05 05

Dine oplysninger bliver opbevaret, for at vi kan komme i kontakt med dig. Herefter slettes de.