Ring mig op

Ret til bank modtager fornem pris

Stenbroens Jurister er nu en prisbelønnet retshjælp. Vi har modtaget Den Georgbruunske Pris for vores kampagne om retten til en bankkonto.

Prisen gives som anerkendelse for vores arbejde for at få banker til at ændre praksis og følge lovgivningens krav om, at (også) særligt udsatte borgere har ret til at en bankkonto, så de kan få udbetalt kontanthjælp og andre sociale ydelser.

Prisen blev overrakt til Stenbroens Juristers direktør Maja Løvbjerg Hansen ved et arrangement i Tivoli d. 3. maj 2023. Den blev overrakt af Morten Engberg, der er bestyrelsesmedlem i Den Georbruunske Fond (og afdelingschef hos Ombudsmanden).

Med prisen følger et væsentlig bidrag til Stenbroens Juristers retshjælpsarbejde.

Fondens midler kommer oprindeligt fra stifteren Aksel Severin Sørensen, der levede et beskedent liv som korrekturlæser på Karnovs lovsamling. Han studerede jura, men tjente sin formue på at købe aktier.

Ved hans død i 2004 overgik formuen til Den Georgbruunske Fond, der efter sit formål uddeler prisen til en eller flere personer, som ”har udvist en særlig civilcourage ved uegennyttigt at påpege eller belyse sociale, miljømæssige eller bureaukratiske urimeligheder eller selv har været ”offer” for sådanne eller har kunne gøre sig fortjent til betegnelsen ”sympatisk kværulant””.

Fonden kan ikke søges.

Bliv ringet op

Udfyld felterne, så ringer vi dig op hurtigst muligt. Du er også velkomment til selv at ringe til os på nedenstående nummer.

33 33 05 05

Dine oplysninger bliver opbevaret, for at vi kan komme i kontakt med dig. Herefter slettes de.